Boekpresentatie een groot succes

Op 4 juni vond de boekpresentatie plaats in café Luden te Den Haag. In grote getale waren familie, vrienden, (oud)collega's en andere belangstellenden op komen dagen om getuige te zijn van een boeiende presentatie door de schrijver over de achtergronden van het boek, verluchtigd met vele actiefoto's. Het betreft immers geen verzonnen roman, maar een waar gebeurd en toch spannend verhaal.

Saskia Mol, dochter van de stichter, gaf een intrigerende uiteenzetting over de bouw en eerste ontwikkeling van het Bukumbiziekenhuis, dat in het boek zo uitgebreid aan bod komt.

Hierna nam Dick Benschop, president-directeur van Shell Nederland, het eerste exemplaar van 'Brieven naar de groene hel' in ontvangst. Hij constateerde dat Henk Krijnen goed kon schrijven. Het boek was het meer dan waard om gekocht en gelezen te worden. Ook roemde hij de kwaliteit van de authentieke brieven van Gé Donker die, geschreven vanuit het missie-
ziekenhuis, in het boek zijn verwerkt. Benschop toonde zich onder de indruk van de gebeurtenissen in Nieuw-Guinea en was getroffen door het contrast tussen de communicatiemogelijkheden toen vergeleken met nu.


De auteur reikte een tweede exemplaar uit aan Gerard Janszen, die indertijd een cruciale rol heeft gespeeld bij het oplossen van het probleem waarin de auteur in de jungle verzeild was geraakt.

Terug